All Island Road Race 2015

Mar 27, 2015

All Island Annual Road Race- 2015, Results.
All Island - INTER SCHOOL - Boys:

Place Index No. Name of the Competitor 

01 1033 M.M.D.P.Jayasinghe, Vidyartha Vidyalaya
02 1065 I.C. Gunarathne , Beraverts vVidyalaya
03 1034 M.G.S.I. Umayangana , Vidyartha Vidyalaya
04 1068 B.G.S.R.T. Bulugahapola,, Gurudeniya Vidyalaya
05 1043 T.M. Monoj Madhumadhava, Janadhipathi Vidyalaya.
06 1051 G.A.H.P. Kumara , St . Sylvesters' College
07 1011 E.M.R.S.K.E kanayake, Kengalla Maha Vidyalaya
08 1064 P. Sanjeeva Prasad ,Lunuwatta Maha Vidyalaya
09 1021 N.M.Silva , St. Thomas College
10 1038 H.P.Malshan Ruvinga , Bandaranayake Vidyalaya


School Category – Girls
Place No. Name
School/College
01 1111 A.G.Hashini Nadeera Doragala Vidyalaya
02 1112 B.G. Dilani Wijerathne Ambathenna Pushpadana 
03 1117 R.M.M.Madhushani Janadhipathi Vidyalaya ,Walimada
04 1115 M.W.S.Winodani Janadhipathi Vidyalaya, Ambagasdowa
05 1116 A.N.Jayaneththi Janadhipathi Vidyalaya ,Walimada
06 1114 A.D.A.Madhuwanthi Janadhipathi Vidyalaya, Ambagasdowa
07 1113 D.R.Niroshani Janadhipathi Vidyalaya, Ambagasdowa
08 1118 N.D.S.Hansika Janadhipathi Vidyalaya, AmbagasdowaOpen Men:
Place No. Name
01 981 G.K.K.S.T.Gunasekara
02 982 K.G.R. Saman Kumara
03 1144 P.G.Sujith Kumara
04 990 M.K.G. Nishshanka Kumara
05 996 A.M.Ajith Bandara
06 1142 R.M.I.A.Rthnayake
07 989 Asela Bandara
08 1033 M.M.D.P.Jayasinghe
09 994 D.G.D. Sandaruwan
10 991 N.G.A.Bandara

Under 20 Boys-Dharmaraja College:

Place No. House Name
01 960 Mahinda S.H.M.I.S.Jayawickrama
02 964 Parakrama E.M.S.T. Ekanayake
03 943 Mahinda B.G.S.S.Abeyrathne
04 966 Parakrama P.K.N.M.Kularathne
05 925 Gemunu A.M.T.D Alahakoon
06 922 Gemunu P.M.D.G.S.T.B. Palihawadana
07 963 Parakrama E.G.K.Kumarathilaka
08 942 Mahinda W.M.U.B.Weerakoon
09 906 Ananda U.G.C.D.S . Udunuwara
10 908 Ananda R.A.A.D.K.RanawakaInter Houses - Dhamaraja Clege

Place First House-Mahinda 

960 B.H.M.I.S. Jayawikrama
943 B.G.S.S.Abeyrathne
942 W.M.U.B.Wijekoon
948 A.H.N.T.Ariyarathne
954 A.R.S.B.Thennakoon
949 B.M.L.S.Basnayake

Place Second House-Gemunu

925 A.M.T.D.Alahakoon
922 P.M.D.G.S.T.B.Palihawadana
929 L.A.M.Liyanage
921 K.S.H.B.W.L.P.Senewirathna
926 R.W.Thiraj Shanilka
951 G.G.L.A.Silva

Place Third House-Parakrama

964 E.M.S.T.Ekanayake
966 P.K.N.M.Kularathne
963 E.G.K.Kumarathilaka
965 S.M.C.I.J.B.Abeyrathne
962 R.M.D.D.Amarasekara
967 M.S. Vishwajith

Inter School Category
Place First Vidyartha Vidyalaya Team B
M.M.D.P.Jayasinghe
M.G.S.T.Umayange
D.M.S.D.Dissanayake
E.M.C.D.Ekanayake
D.D.R.Siraiwardana
V.A.C.Sanoj

Place Second St.Syilvester’s College

G.A.H.P.K.Kumara
R.S. Pathirana
A.M.M.B.Abeykoon
D.K.J.P.J.K.Gunawardana
M.B.G.H.S.B.Samarsinghe
P.D.R.Chathuranga

Place Third Dharmaraja College

S.H.M.I.S.Jayawikrama
E.M.S.T.Ekanayake
B.G.S.S.Abeyrathne
P.K.N.M.Kularathne
A.M.T.D.Alahakoon
P.M.D.G.S.T.B.Palihawadana